‘This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ref. LLP-LdV/IVT/2013/RO/247
A doua șansă la educație -
Prima șansă la formare profesională
LLP-LdV/IVT/2013/RO/247

Obiective
* Dobândirea de către elevii din grupul țintă a unor competențe cheie, tehnice generale sau tehnice specializate în conformitate cu standardul profesional pentru calificarea nivel 1 -lucrător în alimentație;
* Dobândirea/îmbunătățirea unor competențe lingvistice (Lb. Engleză și Lb. Germană) generale și specifice comunicării profesionale în domeniul de pregătire;
* Dobândirea de către elevii din grupul țintă a unor competențe privitoare la dezvoltarea personală și a unor competențe culturale;
* Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a elevilor din grupul țintă;
* Îmbunătățirea șanselor de inserție pe piața muncii;
* Creșterea atractivității ofertei de educație profesională oferită de alternativa A Doua Șansă;
*Creșterea motivației elevilor alternativei educaționale  A Doua Șansă de a urma și finaliza modulul de pregătire profesională și de a obține o calificare profesională nivel 1;
*Încurajarea folosirii de către elevi a calculatorului;
*Dezvoltarea și experimentarea unor elemente ECVET precum Memorandum of Understanding, Learning Agreement și Personal Transcript  în vederea promovării încrederii reciproce și facilitării recunoașterii și validării competențelor dobândite în timpul stagiului;